Wie zijn wij ? checked

Beschrijving checked

FAQ checked

Prijslijst checked

Meer informatie checked

Alle nieuwsberichten

Nieuw: lotnummers en traceability (1 augustus 2005)

Er werd een nieuwe module (in optie), toegevoegd aan Athena.
Deze laat u toe lotnummers aan te maken en te beheren.
Zowel bij aan- als verkoop worden goederen volledig traceerbaar.
Deze module werkt nauw samen met barcodescanning en het afdrukken van etiketten (waaronder ook UCC/EAN128)

Nieuw: Leeggoed en retourgoederen (4 juli 2005)

Vanaf heden is het mogelijk om leeggoed of verzendendingsmateriaal (bijvoorbeeld bakken, containers,...) bij te houden per verkoop. Hiervoor kan al dan niet een waarborg worden aangerekend.
Het teruggekomen leeggoed wordt dan bij een volgende factuur gecrediteerd aan de klant.
Uiteraard beschikt u over overzichten om te zien welk leeggoed zich bij elke klant bevindt.

Bij het ingeven van teruggekomen leeggoed kan u ook artikels ingeven die werden geretourneerd door de klant. Op een volgende factuur worden ze eveneens in mindering gebracht.

Nieuw: Beheer van RMA's (30 april 2005)

In opdracht van dZine NV werd een RMA-module ontwikkeld, gekoppeld aan hun bestaande Athena-pakket.

De firma dZine die reeds begin 2001 koos voor Athena, en meehielp aan de ontwikkeling van de RAP-versie (meer bepaald het MRP-gedeelte), had behoefte aan een geïntegreerde module om de herstellingen en RMA's vlot te laten verlopen.

Momenteel wordt deze module verder gestandaardiseerd om ook aan andere klanten te kunnen worden aangeboden.

Groep Covavee kiest voor Athena (30 april 2004)

Nadat de groep Covavee een onderdeel is geworden van de groep Aveve, werd gekozen voor een uniformisering van de administratieve software voor de onderliggende bedrijven, voornamelijk slachthuizen.

Gezien één van de bedrijven binnen de groep (met name Comeco NV) reeds sinds begin 2002 succesvol met Athena werkte lag de keuze bijna voor de hand. Er werd dan ook integraal gekozen voor Athena.

Nederlandse ambulancedienst gaat voor Athena.. (21 april 2004)

De Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) koos voor Athena om het voorraadbeheer van hun centrale magazijn in goede banen te leiden.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met de firma Comprise uit Rotterdam. Zij bieden een extranet-toepassing aan voor organisaties zoals ambulancediensten of huisartsenpraktijken over bijna geheel Nederland.

Via een speciale interface werd een perfecte communicatie tot stand gebracht tussen hun extranet en Athena, waardoor beide toepassingen perfect met elkaar kunnen communiceren.

Athena staat hier hoofdzakelijk in voor het voorraadbeheer en de bestellingen aan leveranciers.

 

© ID-Processing - design: P. Declercq